24 - 08 - 2019

Патріотизм і Націоналізм

Моє ставлення до вас, залежить від вашого ставлення до України!

"Знищення національного поневолення та експлуатації нації нацією, системи вільних народів у власних самостійних державах - це єдиний лад, який дасть справедливу розв’язку національного й соціяльного питання в цілому світі"  (з Програмових постанов ІІІ Надзвичайних Великих зборів ОУН 1943 р.) 

Особливості і ознаки української нації специфічні тільки для України - природні ресурси і географічне розташування, самодостатність нації - зумовлює те, що в Україні може бути тільки українська модель розвитку, не європейська, не американська чи російська, а лише - українська.

Національна ідея за своїм Сутом, за своїм змістом, стверджує ідеологію розвинених країн. Отже, якщо Україна ставить завдання відступити від шляху до класичного капіталізму, повернути на шлях змішаної економіки - тобто в коло розвинутих держав, то їй потрібно в якості своєї ідеології, серед ідей, які згуртували б націю на цьому шляху, обирати ТІЛЬКИ національну ідею, бо вона єдина, що веде у простір розвинутих країн...