24 - 09 - 2018

Патріотизм і Націоналізм

Націоналізм

Дмитро Донцов, націоналізм та рідна віра

Малодослідженим залишається ставлення Д. Донцова до християнської релігії. З одного боку, в його працях цитати з біблії, з другого – невідомими досі залишаються мотиви його діяльності в організації та випуску газети «Дажбог», редактором якого він був...

Детальніше: Дмитро Донцов, націоналізм та рідна віра

Iнтернаціоналізм та русифікація - головні загрози для України

Русифікація й денаціоналізація українців у самодержавній і комуністичній Російській імперії відбувалися не лише шляхом заборон та обмежень вжитку української мови, а й через спеціальні заходи, спрямовані на послаблення її культуротворчого потенціалу, впливу створеної нею культури...

Детальніше: Iнтернаціоналізм та русифікація - головні загрози для України