16 - 12 - 2018

Патріотизм і Націоналізм

Націоналізм

Національна ідея

Національна ідея за своєю Суттю - є ідеологією розвитку нації і держави. Як відомо, ідеологія - це мета, мотивація і оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспільства та владної і політичної еліти.

Дмитро Донцов, націоналізм та рідна віра

Малодослідженим залишається ставлення Д. Донцова до християнської релігії. З одного боку, в його працях цитати з біблії, з другого – невідомими досі залишаються мотиви його діяльності в організації та випуску газети «Дажбог», редактором якого він був...

Детальніше: Дмитро Донцов, націоналізм та рідна віра