18 - 07 - 2019

Патріотизм і Націоналізм

Націоналізм

Українська національна ідея: яка вона?

Національна Ідея. Перш ніж дискутувати на таку складну тему, потрібно дати визначення Н.І. Ми прочитали чимало праць наших ідеологів, але єдиного і загалом прийнятного визначення Н.І. так і не знайшли. Немає визначення Н.І. навіть в Вікіпедії. Така ситуація в НАУЦІ(!) не є випадковою...

Національна ідея

Національна ідея за своєю Суттю - є ідеологією розвитку нації і держави. Як відомо, ідеологія - це мета, мотивація і оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспільства та владної і політичної еліти.