27 - 05 - 2019

Чому в переписі населення ми позначаємо свою релігійну ідентифікацію словом ЯЗИЧНИК?

Перепис населення не за горами. ХТО МИ на СВОЇЙ Рідній Землі?

Чому ми маємо позначити свою релігійну ідентифікацію словом ЯЗИЧНИК?

 1. Слово "язичництво" є науковим терміном. 

2. Воно не має того негативного відтінку, який надає йому
жидо-християнська церква. 

3. Слово "язичницький" означає "етнічний", "національний", "народний". 

4. У сучасному світі під поняттям «язичництво» розуміють народні вірування та релігії, які поширені на всій планеті Земля і мають такі спільні ознаки: політеїзм (багатобожжя), іманентність божественного (Боги перебувають у всій Природі), культ Природи, культ Предків, культ Життя, культ Роду, священний героїзм та ін. 

5. Термін «язичництво», як синонім етнічного і народного, є найточнішим позначенням явища, яке нині отримало чергове духовне піднесення у всіх країнах світу.

 

Переписи населення в різних країнах Європи підтвердили тенденцію до зростання кількості язичників: скандинавські та германські одіністи, кельтські друїди, слов’янські рідновіри і старовіри скрізь ідентифікують себе як ЯЗИЧНИКИ. 

6. Якщо ми запишемо себе рідновірами, то в статистичних звітах може виникнути дві ідентифікації — рідновіри і язичники, що, цілком зрозуміло, зменшить числовий показник язичницьких вірян і водночас збільшить кількість віросповідань.
 

7. Тому, залишаючи за собою право на свою сучасну самоназву "рідновіри", якою називатимемося й надалі, у переписі населення, солідаризуючись з рідновірами всього світу, ми повинні записати себе ЯЗИЧНИКАМИ.

Досить ховатись! Пора виходити із підпілля й тіні забуття та оголошувати себе Господарями на СВОЇЙ Рідній Землі, подарованій нам богами Рідними та відстояними нашими славними Предками!