30 - 11 - 2021

Слов'янські воїни - характерники.

У II тисячолітті до н.е. арійські народи розселилися на великої території - від Балкан, Північного Причорномор'я і до південного Причорномор'я нижнього Поволжя; від Семиріччя і далі - аж до Єнісею, Північного Китаю і Індії. 

Про те, що наші слвні предки-скіфи володіли Китаєм, писали християнські літописці Західної Європи, Малої Азії та Індії. Одним з слов'янських пологів населяють ці території були скіфи- саки, стародавні нащадки нинішніх козаків...

Детальніше: Слов'янські воїни - характерники.

У 2017 році УВК виповнилося 100 років ! Вітаємо наших славних козаків!

Українське Вільне Козацтво (УВК), або, скорочено, – Українське Козацтво (УК) створено в Україні у 1917 році.

Українське Національне козаче товариство (УНАКОТО чи УНКТ) – 1920-1936 рр.

Українське Національне козаче товариство (УНАКОТО чи УНКТ) діяло як суспільна і військово-виховна організація української еміграції. Організації Українського Козацтва діяли в Сербії, потім у Криму – Козацьке Православне Братство під проводом члена Генеральної Ради отамана Сахна-Устимовича...

Детальніше: У 2017 році УВК виповнилося 100 років ! Вітаємо наших славних козаків!