30 - 11 - 2021

Віросповідання запорізьких козаків

Віросповідання запорізьких козаків неподільно пов'язане із віросповіданням українського народу. Християнська релігія входила в Запорізьку Січ у той же спосіб, що й на Україну-Русь – з тією ж метою та за допомогою тих же "добрих та чесних" методів. Для з'ясування мети християнства скористаємося висновком українського письменника-етнографа Михайла Іванченка: "Сусіди Київської Русі, намагаючись накинути їй нову релігію, аж ніяк не піклувалися про поліпшення її життя й піднесення культури. Кінцевою метою в них було духовне поневолення і військове підкорення русичів. А звідси – данина, зиск, додаткова робоча сила та дармові вої" (МІ с.54).

Детальніше: Віросповідання запорізьких козаків